Mariestadssegelklubb

Välkommen till segelklubben i Mariestad. Vi satsar för framtiden och gör en rad stora förändringar och satsningar i klubben. Vårt mål är att få klubben att växa och öka intresset för segling bland vuxna och ungdomar. Vår klubb skall vara en av Sveriges bästa seglingsklubbar.