Mariestads segelklubb

Välkommen till segelklubben i Mariestad. Vi satsar för framtiden och gör en rad stora förändringar och satsningar i klubben. Vårt mål är att få klubben att växa och öka intresset för segling bland vuxna och ungdomar. Vår klubb skall vara en av Sveriges bästa seglingsklubbar.  Frågor om uthyrning av klubbstugan

Entré till Kajutan NY KOD   ( f.o.m. 10/5-24 )