Bli medlem

Medlemsansökan

Välkommen som medlem!

Ansök om medlemskap med formuläret nedan.

Styrelsen behandlar ansökan om medlemskap vid första styrelsemöte efter att ansökan inkommit.

Medlemsavgift för 2022

  • Barn 0-12           50 kr
  • Junior 13-18     100 kr
  • Vuxen 18 +       400 kr
  • Hedersmedlem 100 kr

Medlemsansökan pdf

Betalning sker till Bankgiro 369-3959

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.