Kajutan-klubbstugan

Kajutan är vår fina klubbhusanläggning som ligger alldeles vid vattnet i Mariestads hamn. Klubbhuset består av garage, omklädningsrum, kök, möteslokaler, förråd och kontor. Detta är klubbens normala träffpunkt. Här håller vi möten, utbildningar, träningar, fester, rorsmansmöten och allehanda andra sammankomster. Läget medger att jolleseglarna enkelt kan gå från teoretiska lektioner och kliva rakt ut i båtarna vid jollebryggorna. Vi har nu helt nya ramper och bryggor för att sjösätta.

Klubbhuset Kajutan: Sven-Olof Söder  0734-16 53 04  sven-olof@msksail.se