Medlemmar

Kära medlemmar i Mariestadssegelklubb MSK

Vi behöver er allas hjälp för att klubben skall fortsätta utvecklas och bli en av Sveriges bästa seglingsklubbar.
MSK vimpel på båten är uppsatt med stolthet och vi visar alla var vår hemmahamn är. Framtidstro och positivitet
är ledord inför framtiden. Hjälps vi alla åt så är jag övertygad om att vi är bättre rustade än många andra klubbar.

Läser du det här så är du på MSK:s nya hemsida som vi äger helt själva. Vi skall vara mer aktiva på socialamedier
och synas bland folket i Mariestad med omnejd. Vi överger inte medlemmar som vill ha en skrift att läsa. Det kommer att
komma ett utskick i en eller annan form. Vi kommer att locka till oss nya medlemmar gamla som unga och vi kommer att ha en bra fungerande förening.

Mvh Peter Westlund – Informatör Mariestadsseglingsklubb MSK
hemsidan@mariestadsseglingsklubb