Medlemsansökan

Välkommen som medlem!

Ansök om medlemskap med formuläret nedan och Gör din inbetalning via Bankgiro alt. Swish.
Ansvarig i klubben registrerar ditt medlemskap när betalningen och uppgifter skickats in enligt nedanför.
Personnr. krävs för att bli medlem (12 siffror)

Välkommen att ansöka om medlemskap i Mariestadssegelklubb 2024

1. Betala in medlemsavgiften

Årets segelsäsong:  2024
Medlemsavgifter:

Barn         0-12 år  50kr/år
Ungdom 13-18 år 100 kr/år
Vuxen     18 +       400 kr/år
Veteraner *          100 kr/år
* (mer än 50 års medlemskap)
Träning 500 kr/år (C55)

Inbetalning:

Bankgiro nr. 369-3959 (inbetalning via din Internetbank alt. på vanligt bankgiroblankett)
Swish: 12 34 27 03 69


2. Skicka uppgifter för de medlemmar du betalt in för via mail eller vanligt brev.

  • OBS! Glöm inte att fylla i namnet på den/de du betalar för!
  • Ange på vilket sätt du betalat in medlemsavgiften på i mailformuläret nedan

 

Föredrar du att skriva ut din bankgiroblankett och betala in?
Klicka på länken nedan och fyll i din blankett och skriv ut på din skrivare.
Fyll sedan i mail formuläret nedan.

 

Personnr. behövs för att registrera dig som medlem.
Blankett för betalning via Bankgiro
bankgiro-blankett-msk
Svenska Kronor öre Till Bankgironummer
Meddelande till betalningsmottagaren
Avsändare (namn och Postadress)

 

Mottagare:
Mariestads segelklubb
Hamngatan 55
542 30 Mariestad
369-3959

Mer info/frågor kontakta:
Ordföranden Peter Westlund 0728-31 99 34, info@mariestadssegelklubb.se

 

     

    Behandling av personuppgifter

    Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

    Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.