Torsöbron

Torsöbron är en bro över Östersundet i Vänern som förbinder fastlandet med Torsö. Bron invigdes 1994 och ersatte den reguljära färjetrafiken.

Öppnade: 1994
Total längd: 940 m
Segelfri höjd: 18 m
Bredd: 9 m
Höjd: 18 meter (segelfri höjd)